"Najlepší spôsob odplaty je odplácať dobré dobrým."     
                                                                      Jozef Výbošťok, poslanec mesta Detva

Pridajte sa k nám.

O nás

Sme občianske združenie a našim hlavným cieľom je od roku 2019 zabezpečiť potraviny pre občanov mesta Detva, ktorí trpia ich nedostatkom, znížiť plytvanie potravinami a zároveň sa svojou činnosťou snažíme obnoviť solidaritu medzi ľuďmi v našom meste.

Potraviny zadarmo zhromažďujeme a následne distribuujeme deťom, seniorom, samoživiteľkám, ľuďom so zdravotným postihnutím, ľuďom bez domova a v núdzi.
Potravinové dary získavame od potravinového reťazca, od miestnych pestovateľov, producentov a jednotlivcov.

Minimálne zo 75 % sa jedná o potraviny určené k rýchlej spotrebe, s uplynutou dobou minimálnej trvanlivosti, nepredajné potraviny s poškodeným obalom alebo napríklad zlým označením, ktoré by inak skončili na skládke alebo v spaľovni.

Činnosť občianského združenia spočíva v darovaní a rozdeľovaní potravín a naša práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo. 


" Služba cnosti je našou úlohou a poslaním na zemi."

Marcus Aurelius, rímsky cisár

Spoločnými silami 

Vďaka zachráneným potravinám sme schopní ešte viac pomáhať ľuďom v núdzi.

Podporte nás z Vašich daní

Ak sú Vám naše aktivity blízke môžete nás podporiť 2% z dane.

Ste v hmotnej núdzi, potrebujete pomôcť?

Ak trpíte nedostatkom potravín napíšte nám.

Chcem darovať potraviny

Darovať môžete potraviny uzatvorené s riadnym popisom.

Potraviny nepatria do koša.

Cieľom OSN je znížiť množstvo potravinového odpadu vo svete do roku 2030 na polovicu.

Každým rokom stúpa produkcia odpadu. Priemerný Slovák vytvoril v roku 2018 až  427 kg komunálneho odpadu. Z toho až 45% je bioodpad, 35% je recyklovateľný odpad a len 20 % je to, čo tam naozaj patrí na skládku a nedá sa viac využiť. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje asi 0,86 mil. ton potravinového odpadu, čo predstavuje asi 163 kg na obyvateľa.

Každý deviaty človek na svete trpí podvýživou a ide spať hladný.

Našou činnosťou chceme prispieť k tomu, aby ľudia netrpeli hladom a aby potraviny, ktoré je možné ešte skonzumovať neskončili ako odpad." Úcta k jedlu je úcta k životu, k tomu kto sme a čo robíme ."

Thomas Keller, šéfkuchár